INFO SEKOLAH

VISI SEKOLAH
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI SEKOLAH
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

MATLAMAT SEKOLAH
1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera
3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara
4. Memberi peluang - peluang pendidikan semua warganegara Malaysia


ALAMAT SEKOLAH:
SK Taman Putra Perdana 2
Jalan PP 6
Taman Putra Perdana
47130 Puchong
Selangor

Kod Sekolah : BBA9228
No. Telefon : 03-8318 4011
Faks : 03-8318 4014
Email : sktmnputraperdana2@gmail.com


BILANGAN MURID 2014Kemaskini pada 4 Februari 2014