Sunday, June 9, 2013

SARINGAN LINUS 2.0 BAHASA INGGERIS TAHUN 1

SARINGAN LINUS 2.0 BAHASA INGGERIS TAHUN 1

 PELAKSANAAN SARINGAN LITERASI BAHASA INGGERIS BAGI TAHUN 2013


National Key Result Area (NKRA) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas Literasi Bahasa Inggeris kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.  Mekanisme ini juga dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid yang tidak melepasi standard prestasi Literasi Bahasa Inggeris, supaya diagnosis dapat dijalankan tentang konstruk yang tidak dikuasai, mengapa tidak dikuasai dan bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan supaya pada akhirnya semua murid berupaya untuk menguasai asas Literasi Bahasa Inggeris selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.Instrumen Saringan Literasi Bahasa Inggeris direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas Literasi Bahasa Inggeris sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia..

MAKSUD LITERASI BAHASA INGGERIS 

a) Able to communicate with peers and adults appropriately
b) Able to read and comprehend simple texts and stories
c) Able to write a range of texts through a variety of media

TARIKH PELAKSANAAN LINUS SARINGAN 1

SARINGAN 1 (BASELINE) terdiri daripada 
i) Saringan Membaca 13 Mei 2013 
ii) Saringan Menulis 20 Mei- 24 Mei 

SARINGAN 2- September / Oktober

No comments:

Post a Comment