MAJLIS PERASMIAN BULAN IHYA’ RAMADHAN SKTPP2 TAHUN 2013 (SESI PETANG)

 Firman Allah S.W.T di dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanatas kalian untukberpuasasebagaimanadiwajibkanatas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, (yaitu) dalambeberapahari yang tertentu.
 [Al-Baqarah: Ayat183 ]

BulanRamadhan yang muliatelahdatanglagipadatahunini.Bulan yang penuhberkatiniharuslahdiisidenganamalanibadahdankebaikan yang lebihdaripadabulan-bulan Islam yang lain. Sehubungandenganitu, pada  hariIsnin yang laluiaitu 8 Julai2013 telahberlangsungperasmianbulanIhya’ Ramadhanperingkatsekolahbagisesipersekolahanpetang. Majlisinitelahdirasmikanoleh Guru PenolongKananPetangiaituPuanNorlelabintiHashim.PelbagaiaktivititelahdiaturuntukmengimarahkanbulanRamadhanini di sekolahseperti :
-          1) TazkirahRamadhan
-          2) Tadarus Al-quran
-          3) Kutipan derma tabungamaljariah
-          4) BuletinRamadhan
-          5) CeramahNuzul Al-quran
-          6) Majliskhatam Al-quran
-          7)SumbanganRamadhan   

       Berikutmerupakanbeberapabingkisanmemorisewaktupelancaranmajlistersebut :

                                                               
MAJLIS PERASMIAN TELAH DIPENGERUSIKAN OLEH USTAZ KAMARULIZAM BIN NGAH


GPK PETANG, PUAN NORLELA BINTI HASHIM SEDANG MENYAMPAIKAN UCAPAN PERASMIAN.    

PELANCARAN BULAN IHYA’ RAMADHAN DISEMPURNAKAN OLEH PUAN NORLELA BINTI HASHIM


  PENYERAHAN AL-QURAN SEBAGAI TANDA BERMULANYA PROGRAM TADARUS AL-QURAN SEPANJANG BULAN INI


Share:

No comments:

PENDAFTARAN TAHUN 1

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG * PENTAKSIRAN SUMATIF 1 12-16 MAC 2018

Total Pageviews

PAUTAN GURU

 
  
  
 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Followers

Blog Archive

Recent Posts