JADUAL UJIAN BULANAN 1 TAHUN 5 & TAHUN 6


TAHUN 5

Tarikh
8.00 - 8.50 pg.
9.10  - 10.00 pg.
10.00 - 10.20
10.50 -12.05 tgh.
12.05-1.20 ptg.

3 .3. 2014
Isnin
Bahasa Inggeris
( Kertas 1)
( 50 minit )

Bahasa Melayu
(Pemahaman)
( 50 minit )

Rehat
Bahasa Melayu (Penulisan )
( 1jam15 minit )
Belajar  seperti biasa

4 .3. 2014
Selasa
8.00 - 9.15 pg.

9.15  - 10.00 pg.
10.00 - 10.20
10.50 - 11.30 pg.
11.50 -12.50 tgh.
Bahasa Inggeris
(Kertas 2)
( 1jam15 minit )

Belajar  seperti biasa

Rehat
Matematik
 (Kertas 2)
( 40 minit )
Pend. Islam/Pend. Moral
( 1 jam )

5 .3. 2014
Rabu
8.00 - 9.15 pg.

9.15  - 10.00 pg.
10.00 - 10.20
10.50 – 11.50 pg.
11.50 – 12.50 tgh.

Sains
( 1jam15 minit )


Belajar seperti biasa

Rehat

Matematik
 (Kertas 1)
( 1 jam )

Belajar seperti biasa


NOTA PENTING:
a)    Kehadiran murid adalah wajib kecuali sakit. Murid yang tidak hadir lebih daripada 3 hari, markah ujian/peperiksaan tidak akan diambil sebagai markah Ujian Bulanan 1  tetapi dianggap sebagai latihan sahaja. 
TAHUN 6


Tarikh
8.00 - 8.50 pg.
9.15 -10.05 pg.
10.30 -10.50 pg.
11.20 - 12.35 tgh.
12.35-1.20 ptg.
3 .3. 2014
Isnin
Bahasa Inggeris
( Kertas 1)
( 50 minit )
Bahasa Melayu
(Pemahaman)
 ( 50 minit )

Rehat
Bahasa Melayu (Penulisan ) (1jam15 minit )

Belajar  seperti biasa
4 .3. 2014
Selasa
8.00 - 9.15 pg.

9.35 - 10.15 pg
10.30 -10.50 pg.
11.20 - 12.20 tgh.
12.20 -12.50 tgh.
Bahasa Inggeris
 (Kertas 2)
( 1jam15 minit )
Matematik
 (Kertas 2)
( 40 minit )

Rehat
Matematik
 (Kertas 1)
( 1 jam )

Belajar  seperti biasa

5 .3. 2014
Rabu
8.00 - 9.15 pg.

9.15 -10.30 pg
10.30 -10.50 pg.
11.20 – 12.20 tgh.
12.20 – 12.50 tgh.
Sains
( 1jam15 minit )

Belajar seperti biasa

Rehat
Pend. Islam/Pend. Moral
( 1 jam )

Belajar seperti biasa

NOTA PENTING:
a)    Kehadiran murid adalah wajib kecuali sakit. Murid yang tidak hadir lebih daripada 3 hari, markah ujian/peperiksaan tidak akan diambil sebagai markah ujian bulanan 1  tetapi dianggap sebagai latihan sahaja.


Share:

No comments:

PENDAFTARAN TAHUN 1

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG * PENTAKSIRAN SUMATIF 1 12-16 MAC 2018

Total Pageviews

PAUTAN GURU

 
  
  
 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Followers

Blog Archive

Recent Posts