JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 (TAHAP 2)

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2, 47130 PUCHONG,
SELANGOR DARUL EHSAN
JADUAL PENTAKSIRAN SUMATIF 1  2014
Tahap 2 (Tahun 4)
Tarikh
8.00 - 8.50 pg.
9.10 - 10.00 pg.
10.00 - 10.20 pg.
10.45 - 12.00 tgh.
12.30 – 1.20 ptg.
19. 5 . 2014
Isnin
Bahasa Inggeris
(Kertas 1 )
( 50 Minit )
Bahasa Melayu
( Pemahaman )
( 50 Minit )

Rehat
Bahasa Melayu
( Penulisan )
( 1 Jam 15 Minit )
Reka Bentuk dan
Teknologi
( 50 minit )
20. 5 . 2014
Selasa
8.00 - 8.40 pg.
9.00 - 10.00 pg
10.00 - 10.20 pg.
10.45 - 12.00 tgh.
12.00 - 12.50 tgh.
Matematik
( Kertas 2 )
( 40 Minit )
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
( 1 Jam )

Rehat
Bahasa Inggeris
( Kertas 2 )
( 1 Jam 15 Minit )

Belajar seperti biasa
21. 5 . 2014
Rabu
8.00 - 9.15 pg.
9.15 - 10.00 pg.
10.00 - 10.20 pg.
10.35 - 11.35 pg.
11.50 - 12.50 tgh.
Sains
( 1 Jam 15 Minit )

Belajar seperti biasa

Rehat
Matematik
( Kertas 1) ( 1 Jam )
Ujian Bertulis Jawi
( 1 Jam )

22. 5 . 2014
Khamis
8.00 - 9.00 pg.
9.00 – 10.00 pg.
10.00 - 10.20 pg.
10.45 – 11.45 pg.
12.10 – 12.50 tgh.
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
( 1 Jam )

Belajar seperti biasa

Rehat
Bahasa Arab
( 1 Jam )
Pendidikan Muzik
( 40 minit )
23. 5 . 2014
Jumaat
8.00 – 10.00 pg.
10.00 – 10.20 pg.
10.45 – 11.45 pg.
11.45 – 12.20 tgh.
Pendidikan Seni Visual ( 2 Jam )

Rehat
Sejarah
( 1 Jam )
Belajar seperti biasa
     
 NOTA PENTING : 1) Kehadiran murid adalah wajib kecuali sakit. Murid yang tidak hadir lebih daripada 3 hari tanpa sebab, markah      ujian/peperiksaan  tidak akan diambil sebagai markah ujian/peperiksaan tetapi dianggap sebagai latihan sahaja.JADUAL   PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN  2014
Tahap 2 (Tahun 5 )
 Tarikh
8.00 - 8.50 pg.
9.10 - 10.00 pg.
10.00 - 10.20 pg.
10.45 - 12.00 tgh.
12.20 – 1.20 ptg.

19. 5 . 2014
Isnin
Bahasa Inggeris
(Kertas 1 )
( 50 Minit )
Bahasa Melayu
( Pemahaman )
( 50 Minit )

Rehat
Bahasa Melayu
( Penulisan )
( 1 Jam 15 Minit )
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
 ( 1 Jam )

20. 5 . 2014
Selasa
8.00 - 8.40 pg.
9.00 - 10.00 pg
10.00 - 10.20 pg.
10.45 - 12.00 tgh.
12.00 - 12.50 tgh.
Matematik
( Kertas 2 )
( 40 Minit )
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
( 1 Jam )

Rehat
Bahasa Inggeris
( Kertas 2 )
( 1 Jam 15 Minit )

Belajar seperti biasa

21. 5 . 2014
Rabu
8.00 - 9.15 pg.
9.15 - 10.00 pg.
10.00 - 10.20 pg.
10.45 - 11.35 pg.
11.50 - 12.50 tgh.
Sains
( 1 Jam 15 Minit )

Belajar seperti biasa

Rehat
Kemahiran Hidup
(50 Minit )
Ujian Bertulis Jawi
( 1 Jam )


22. 5 . 2014
Khamis
8.00 - 9.00 pg.
9.00 – 10.00 pg.
10.00 - 10.20 pg.
10.45 – 11.45 pg.
12.00 – 12.50 tgh.
Matematik ( Kertas 1 )  ( 1 Jam )
Belajar seperti biasa

Rehat
Bahasa Arab
( 1 Jam )
Pendidikan Muzik
( 40 minit )
23. 5 . 2014
Jumaat
8.00 – 10.00 pg.
10.00 – 10.20 pg.
10.45 – 11.45 pg.
11.45 – 12.20 tgh.
Pendidikan Seni Visual
 ( 2 Jam )
Rehat
Kajian Tempatan
( 1 Jam )
Belajar seperti biasa

NOTA PENTING : 1) Kehadiran murid adalah wajib kecuali sakit. Murid yang tidak hadir lebih daripada 3 hari tanpa sebab, markah    ujian/peperiksaan  tidak akan diambil sebagai markah ujian/peperiksaan tetapi dianggap sebagai latihan sahaja.JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN  2014
Tahap 2 (Tahun 6 )
Tarikh
8.00 – 10.00 pg.
10.00 – 10.30 pg.
10.30 - 10.50 pg.
11.20 - 12.10 tgh.
12.10 – 1.20 ptg.
19. 5 . 2014
Isnin
Pendidikan Seni Visual
( 2 Jam )

Belajar seperti biasa

Rehat
Kemahiran Hidup
( 50 Minit )

Belajar seperti biasa

20. 5 . 2014
Selasa
8.00 – 9.00 pg.
9.00 - 10.30 pg
10.30 - 10.50 pg.
11.20 - 12.00 tgh.
12.00 - 12.50 tgh.
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
 ( 1 Jam )

Belajar seperti biasa

Rehat
Pendidikan Muzik
( 40 minit )

Belajar seperti biasa

21. 5 . 2014
Rabu
8.00 - 9.00 pg.
9.00 - 10.00 pg.
10.30 - 10.50 pg.
11.20 - 12.20 tgh.
12.20 - 12.50 tgh.
Ujian Bertulis Jawi
( 1 Jam )

Belajar seperti biasa

Rehat
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
( 1 Jam )

Belajar seperti biasa


22. 5 . 2014
Khamis
8.00 - 9.00 pg.
9.00 – 10.00 pg.
10.30 - 10.50 pg.
11.20 – 12.20 pg.
12.20 – 12.50 tgh.
Kajian Tempatan
( 1 Jam )

Belajar seperti biasa

Rehat

Bahasa Arab
( 1 Jam )

Belajar seperti biasa


NOTA PENTING:  1) Peperiksaan Pertengahan Tahun mata pelajaran teras untuk Tahun 6 dijalankan pada  6.5.2014 – 8.5.2014  selaras   seluruh Negeri Selangor atas arahan pihak PPD Sepang.
                                         2) Kehadiran murid adalah wajib kecuali sakit. Murid yang tidak hadir lebih daripada 3 hari tanpa sebab, markah    ujian/peperiksaan  tidak akan diambil sebagai markah ujian/peperiksaan tetapi dianggap sebagai latihan sahaja.

JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN  2014
Tahap 2 (Tahun 6 )
Tarikh
8.00 - 8.50 pg.
9.15 - 10.30 pg.
10.30 - 10.50 pg.
11.20 - 12.00 tgh.
12.00 – 12.50 tgh.

6. 5 . 2014
Selasa
Bahasa Melayu
( Pemahaman )
( 50 Minit )
Bahasa Melayu
( Penulisan )
( 1 Jam 15 Minit )

Rehat
Matematik
( Kertas 2 )
( 40 Minit )

Belajar seperti biasa

7. 5 . 2014
Rabu
8.00 - 9.00 pg.
9.00 - 10.30 pg
10.30 - 10.50 pg.
12.05 - 12.50 tgh.
Matematik
( Kertas 1 )
( 1 Jam )

Belajar seperti biasa

Rehat

Belajar seperti biasa

8. 5 . 2014
Khamis
8.00 - 9.15 pg.
9.30 - 10.20 pg.
10.30 - 10.50 pg.
11.10 - 12.25 tgh.
12.25 tgh – 12.50 tgh

Sains
( 1 Jam 15 Minit )
Bahasa Inggeris
( Kertas 2 )
( 50 Minit )


Rehat
Bahasa Inggeris
( Kertas 1 )
( 1 Jam 15 Minit )


Belajar seperti biasaNOTA PENTING:  1) Peperiksaan Pertengahan Tahun mata pelajaran elektif untuk Tahun 6 akan dijalankan pada  19.5.2014 – 22.5.2014 .
                                         2) Kehadiran murid adalah wajib kecuali sakit. Murid yang tidak hadir lebih daripada 3 hari tanpa sebab, markah    ujian/peperiksaan  tidak akan diambil sebagai markah ujian/peperiksaan tetapi dianggap sebagai latihan sahaja.
Share:

No comments:

PENDAFTARAN TAHUN 1

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG * PENTAKSIRAN SUMATIF 1 12-16 MAC 2018

Total Pageviews

PAUTAN GURU

 
  
  
 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Followers

Blog Archive

Recent Posts