Sunday, April 24, 2016

MINGGU PUSAT SUMBER SKTPP2 2016

MATLAMAT:
Menarik minat para pelajar untuk  mengunjungi    seterusnya    menggunakan Pusat Sumber  Sekolah sebagai salah satu wadah pembelajaran yang efektif dan berfungsi.

OBJEKTIF 
  • Menambahkan pengetahuan pelajar mengenai Pusat Sumber Sekolah.
  • Menarik minat pelajar untuk mengunjungi seterusnya menggunakan Pusat Sumber Sekolah dengan berkesan
  • Melatih para pengawas Pusat Sumber Sekolah untuk menganjurkan dan mengendalikan program.
  • Mengeratkan hubungan sesama Pengawas Pusat Sumber dan para pelajar sekolah.

AKTIVITI PSS
HARI / TARIKH
TAHUN
AKTIVITI
SEPANJANG MINGGU

25 - 29 APRIL 2016
1 - 6
PEMBACA
BERTUAH
1 - 3
KUIZ
4 - 6
KUIZ VLE FROG
1 - 6
PENGUNJUNG       BERTUAH

AKTIVITI BAHASA MELAYU
HARI / TARIKH
TAHUN
AKTIVITI
SELASA / 26.4.2016
1
TULISAN CANTIK
RABU / 27.4.2016
2
TEKA SILANG KATA
KHAMIS / 28.4.2016
3
TULISAN BERANGKAI
PANTUN TERBUKA
ISNIN -JUMAAT

25–29.4.2016
4
DAN
5
MENULIS BUKU CERITA
PENANDA BUKU
PERTANDINGAN SAJAK
6
BUKU SKRAP
( PERIBAHASA )


ENGLISH ACTIVITIES
DAY/DATE
SKILL
LEVEL
ACTIVITY
MONDAY
25.4.2016
READING
LEVEL 1
READING
SIMPLE TEXT
LEVEL 2
SEQUENCING STORY
TUESDAY
26.4.2016
WRITING
LEVEL 1
NEAT WRITING
LEVEL 2
DICTATION
WEDNESDAY
27.4.2016
GRAMMAR
LEVEL 1
PUNCTUATION
LEVEL 2
RIDDLES
THURSDAY
28.4.2016
LANGUAGE ARTS
LEVEL 1
COLOURING NURSERY RHYMES POSTER
LEVEL 2
DRAWING POSTER OF
IDIOMS/PROVERBS
FRIDAY
29.4.2016
LISTENING &
SPEAKING
LEVEL 1
READING
COMPETITION
LEVEL 2
POEM
RECITATION

No comments:

Post a Comment